Endelig nytt fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett!

Kjære plan- og bygningsinteresserte, 

Forum for plan- og bygningsrett kan, etter alt for lang pause, endelig ønske velkommen til nytt fagmøte, torsdag 18. november 2021. 

-Sted: Bing Hodneland (Fridtjof Nansens plass 4, 7. etasje, Oslo)

-Tid: Kl. 16-18. 

-Tema: 

            Strategier for håndtering av strøksservitutter i fortettingsprosjekter. Foreleser er Elisabeth Helén Elvestad, førsteamanuensis i eiendomsfag og Instituttleder for eiendom og juss på NMBU

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven knyttet til områdemodell/utbyggingsavtaler. Foreleser er Knut F. Rasmussen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fagmøtet gir etterutdanningstimer for advokater. 
— 

Vi ser frem til igjen å kunne treffes.

Mvh

Forum for plan- og bygningsrett

www.pblforum.no

Vestlia 2022

Vestliakomitéen får mange spørsmål om når det utsatte seminaret for 2020 vil gå, og ønsker å avholde seminaret så raskt som det er mulig. Det er holdt av to mulige tider, begge i 2022:

–         26-28 januar 2022 som er onsdag-fredag

–         27-29 april 2022, også onsdag-fredag.

Vestliakomitéen håper å kunne ha fått så vidt mye klare signaler fra myndighetene i løpet av september i år at komiteen kan konkludere i begynnelsen av oktober om hvorvidt vi går for januaralternativet. Det må sjekkes også med foredragsholderne, for programmet skal i utgangspunktet være det samme som det ble invitert til i 2020, med noen nødvendige tilpasninger.

Ved utsettelsen av seminaret 2020 ble det tilbudt at alle påmeldte kunne beholde sin plass i køen. Det var da 216 påmeldte, og hotellet har kun mottatt 2 avmeldinger. Vi ønsker å unngå å runde 200 deltakere. Inntil det er mottatt 14 nye avmeldinger, vil det ikke bli åpnet for ny påmelding, men det er fortsatt mulig å bytte navn kostnadsfritt for påmeldte. Prisen blir som annonsert i 2020, bare inflasjonsjustert. 

Vi kommer trolig til å kreve at kun fullvaksinerte deltar. Hvis definisjonen på fullvaksinert endrer seg, vil vi så langt det er lovlig, holde på den definisjonen som gjaldt ved påmeldingen. Vi ønsker så vidt mulig unngå å komme i den situasjon at de som står i vaksinekø for en evt tredje dose, ikke får delta.

Hvis Vestliakomitéen konkluderer med å gå for januaralternativet, vil det i oktober bli sendt ut fra hotellet en frist for de påmeldte til aktivt å bekrefte sin bestilling, og at de er eller vil være fullvaksinert på tiden for konferansen. Hvis bekreftelsen ikke kommer i tide, faller plassen i det fri og kan åpne for nye påmeldinger. Hvis beslutningen er å gå for april, vil fristen for å bekrefte osv bli forskjøvet til over årsskiftet.

Årets Vestliaseminar utsettes

Seminaret utsettes inntil videre. De som er påmeldt vil beholde sine plasser, eller kan kostnadsfritt melde seg av. Vi legger ut påmeldingslenken på ny om det blir ledige plasser.

Forum for plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til det 16. seminaret på Vestlia på Geilo. Møt Sivilombudsmann Hanne Harlem, dosent Fredrik Holth, professorene Ingunn Elise Myklebust og Jens Edvin Skoghøy og andre interessante foredragsholdere.

Fagmøte 31. oktober kl 16-18

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 31. oktober kl. 16-18 i lokalene til Plan- og bygningsetaten i Oslo. Adressen er Vahls gate 1: https://www.google.com/maps?q=Vahls+gate+1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjUjOzNj8LlAhVCpYsKHelCCVAQ_AUIESgB

Tema for møtet er «hvordan få til (enda) mer elegant saksbehandling og rådgivning innen plan- og bygningsrett. Unngå feilene, finn svarene og de smarte løsningene», ved Marianne Reusch. 

Utsatt: Fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett 13. juni

Dom er enda ikke avsagt. Vi kommer derfor tilbake til nytt tidspunkt for fagmøtet senere.

______________________________________________________________________________

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 13. juni kl 16-18 i lokalene til advokatfirmaet SANDS. Adressen er Cort Adelers gate 33

Tema for møtet er urbant jordskifte. Advokat Ola Nygard forteller om sak han har ført i Høyesterett, SAK 18-169674, anke over jordskifteavgjørelse. Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS mot Tønsberg kommune.

Årsmøte og fagmøte – 7. mars kl. 16-18

Årsmøte og fagmøte vil bli avholdt 7. mars kl. 16-18!

Temaet for foredraget er «Reguleringsplaners betydning for ekspropriasjon – med sideblikk til EMK P1-1s krav til gjennomføring av reguleringsplanen».

Foredragsholdereer advokat Roar R. Lillebergen og advokatfullmektig Martin Helland Johannessen (advokatfirmaet Føyen Torkildsen).

Fagmøtet og årsmøtet avholdes i advokatfirmaet Føyen Torkildsens lokaler (C.J. Hambros plass 2 D) Årsmøtepapirer blir sendt ut i løpet av kort tid. Eventuelle saker må meldes styret snarest mulig.

Vel møtt!

***

Vedlagt finnes protokoll fra årsmøtet og PP-presentasjon fra foredragsholderne.

Årsmøteprotokoll

Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjon (Forum for plan- og bygningsrett)

Påmelding til Vestliaseminaret

Forum For Plan- og bygningsrett arrangerer fra onsdag 3. april til fredag 5 april i år Vestliaseminaret. Det er 15. gang.

Arrangements- og programkomiteen meddeler at programmet straks er klart.

Etter påtrykk åpner vi for påmelding nå og sender ut programmet om kort tid. Det vil bli populære og interessante foredragsholdere.

Ved å klikke på linken nedenfor kan du melde deg på, og du finner en kort omtale av rammen for årets arrangement og prisene med en veldig liten prisøkning på kun 100 kr fra i fjor.

Hvis det skal meldes på mange fra samme arbeidssted, er det også mulig å sende de samme dataene som i linken på mail. Glem i alle fall ikke navneliste, fakturaadressat, ønsker om enkelt/dobbeltrom og evt allergier. Send dette da til alexander@vestlia.no

Her er påmeldingslinken og program:

https://vestlia.pameldingssystem.no/ffpb-6

P r o g r a m Vestlia 2019 versjon 190214

Vel møtt!

 

Fagmøte 7. februar kl. 16-18

Det inviteres til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett TORSDAG 7. FEBRUAR kl. 16-18.

Tema for fagmøtet er: Ansvarsrettsystemet – blant annet belyst med praktiske problemstillinger for ansvarlig søker.

Foredragsholdere: Torild Engh (EBA) og Beate Vesterås (Advokatfirma DLA Piper).

Fagmøtet arrangeres i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Bryggegata 6.

Vel møtt!