Presentasjoner fra Vestliakonferansen

Presentasjoner fra Vestliakonferansen finner du her:

Eldre planer og byggjeforventing – Myklebust

Gamal moro – nye krav, Ørnulf Rasmussen

Nytt fra KMD, Knut Rasmussen

Konsekvensutgrein av reg.planer – Schutz

Nytt fra Sivilombudsmannen, Falkanger

Skoghøy – Ansvar overfor tredjeperson i byggesaker