Overvannshåndteringens utfordringer: Den spesialisten vi trenger nå, det er generalisten

Innledere er Christen Ræstad og Eivind Junker.

Fagmøte 13.10. kl.16- 18.00 i Bull & Co Advokatfirma AS sine lokaler, Observatoriegt. 1B

Presentasjoner

20161013-forum-for-plan-og-bygningsrett-raestad
2016-10-13_pbl-forum_overvann_junker