Fagmøte 26.10, kl. 1600-1800

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler (Wergelands gate 7, Oslo)

 Tema: Utvalgte problemstillinger knyttet til refusjon, jf. pbl. kap. 18

Foredrag om refusjon 26.10.2017

Foredragsholdere         

  • Frode Jørgensen, advokat – Sandvika advokatkontor
  • Bjørn Stokvold, kommuneadvokat – Nittedal kommune
  • Anne Borgedahl, juridisk rådgiver – Nittedal kommune
  • Elisabeth Fredheim Faanes, seniorrådgiver – Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 Etter fagmøtet er det mulighet for å gå videre til Litteraturhuset.

 Vel møtt!