Fagmøte 23. januar 2020

Jan Gudmund Aanerud, senioradvokat i advokatfirmaet Hjort holdt foredrag om tolking av reguleringsplaner. Takk til de rundt 70 som møtte opp.

Her finner du presentasjonen fra foredraget: