Endelig nytt fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett!

Kjære plan- og bygningsinteresserte, 

Forum for plan- og bygningsrett kan, etter alt for lang pause, endelig ønske velkommen til nytt fagmøte, torsdag 18. november 2021. 

-Sted: Bing Hodneland (Fridtjof Nansens plass 4, 7. etasje, Oslo)

-Tid: Kl. 16-18. 

-Tema: 

            Strategier for håndtering av strøksservitutter i fortettingsprosjekter. Foreleser er Elisabeth Helén Elvestad, førsteamanuensis i eiendomsfag og Instituttleder for eiendom og juss på NMBU

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven knyttet til områdemodell/utbyggingsavtaler. Foreleser er Knut F. Rasmussen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fagmøtet gir etterutdanningstimer for advokater. 
— 

Vi ser frem til igjen å kunne treffes.

Mvh

Forum for plan- og bygningsrett

www.pblforum.no