Dato for Vestliaseminaret er bestemt

Vestliakomitéen har nå bestemt at det utsatte seminaret for 2020 vil gå 27.-29. april 2022.

Ved utsettelsen av seminaret 2020 ble det tilbudt at alle påmeldte kunne beholde sin plass i køen. Det var da 216 påmeldte, og hotellet har kun mottatt 2 avmeldinger. Vi ønsker å unngå å holde antallet på ca 200 deltakere. De som alt er påmeldt, har førsterett og vil om litt få spørsmål om de vil beholde plassen. Hvis ikke faller den i det fri.

Prisene blir som annonsert i 2020, bare inflasjonsjustert. 

Programmet blir i hovedsak som annonsert i 2020. 

Vi forutsetter at kun fullvaksinerte deltar. I dette legger vi at de som har hatt mulighet til å få ytterligere vaksine enn det som pt ligger i definisjonen fullvaksinert, må ha tatt denne vaksinen.