Vestlia 2022

Vestliakomitéen får mange spørsmål om når det utsatte seminaret for 2020 vil gå, og ønsker å avholde seminaret så raskt som det er mulig. Det er holdt av to mulige tider, begge i 2022:

–         26-28 januar 2022 som er onsdag-fredag

–         27-29 april 2022, også onsdag-fredag.

Vestliakomitéen håper å kunne ha fått så vidt mye klare signaler fra myndighetene i løpet av september i år at komiteen kan konkludere i begynnelsen av oktober om hvorvidt vi går for januaralternativet. Det må sjekkes også med foredragsholderne, for programmet skal i utgangspunktet være det samme som det ble invitert til i 2020, med noen nødvendige tilpasninger.

Ved utsettelsen av seminaret 2020 ble det tilbudt at alle påmeldte kunne beholde sin plass i køen. Det var da 216 påmeldte, og hotellet har kun mottatt 2 avmeldinger. Vi ønsker å unngå å runde 200 deltakere. Inntil det er mottatt 14 nye avmeldinger, vil det ikke bli åpnet for ny påmelding, men det er fortsatt mulig å bytte navn kostnadsfritt for påmeldte. Prisen blir som annonsert i 2020, bare inflasjonsjustert. 

Vi kommer trolig til å kreve at kun fullvaksinerte deltar. Hvis definisjonen på fullvaksinert endrer seg, vil vi så langt det er lovlig, holde på den definisjonen som gjaldt ved påmeldingen. Vi ønsker så vidt mulig unngå å komme i den situasjon at de som står i vaksinekø for en evt tredje dose, ikke får delta.

Hvis Vestliakomitéen konkluderer med å gå for januaralternativet, vil det i oktober bli sendt ut fra hotellet en frist for de påmeldte til aktivt å bekrefte sin bestilling, og at de er eller vil være fullvaksinert på tiden for konferansen. Hvis bekreftelsen ikke kommer i tide, faller plassen i det fri og kan åpne for nye påmeldinger. Hvis beslutningen er å gå for april, vil fristen for å bekrefte osv bli forskjøvet til over årsskiftet.

Årets Vestliaseminar utsettes

Seminaret utsettes inntil videre. De som er påmeldt vil beholde sine plasser, eller kan kostnadsfritt melde seg av. Vi legger ut påmeldingslenken på ny om det blir ledige plasser.

Forum for plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til det 16. seminaret på Vestlia på Geilo. Møt Sivilombudsmann Hanne Harlem, dosent Fredrik Holth, professorene Ingunn Elise Myklebust og Jens Edvin Skoghøy og andre interessante foredragsholdere.

Fagmøte 31. oktober kl 16-18

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 31. oktober kl. 16-18 i lokalene til Plan- og bygningsetaten i Oslo. Adressen er Vahls gate 1: https://www.google.com/maps?q=Vahls+gate+1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjUjOzNj8LlAhVCpYsKHelCCVAQ_AUIESgB

Tema for møtet er «hvordan få til (enda) mer elegant saksbehandling og rådgivning innen plan- og bygningsrett. Unngå feilene, finn svarene og de smarte løsningene», ved Marianne Reusch. 

Utsatt: Fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett 13. juni

Dom er enda ikke avsagt. Vi kommer derfor tilbake til nytt tidspunkt for fagmøtet senere.

______________________________________________________________________________

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 13. juni kl 16-18 i lokalene til advokatfirmaet SANDS. Adressen er Cort Adelers gate 33

Tema for møtet er urbant jordskifte. Advokat Ola Nygard forteller om sak han har ført i Høyesterett, SAK 18-169674, anke over jordskifteavgjørelse. Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS mot Tønsberg kommune.