Fagmøte: Rekkefølgebestemmelser

Kirsti Ødegård Teigen vil presentere sin masteroppgave: «Rekkefølgebestemmelser i private byggeprosjekter. Hvorfor bidrar rekkefølgebestemmelser til uforutsigbare byggeprosjekter, og hvordan kan forutsigbarheten økes ut fra eiendomsutviklers behov?»

Fagmøte 29.09. kl.16- 18.00 i Bull & Co Advokatfirma AS sine lokaler, Observatoriegt. 1B.

Presentasjonen:

rekkefolgebestemmelser-i-private-byggeprosjekter