Fagmøte – 8. Juni 2017

Tid: 8 Juni 1600-1800
Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler – Wergelandsveien 7.

Agenda

Tinglyste avtaler som reguleringsverktøy i en byutviklingssammenheng v/Erik Greipsland og Eva Hagen

Små endringer i jernbaneloven- store konsekvenser for byutviklingen?  v/Jannike Nilsen og Bård Berge

 

For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 

Etter fagmøtet er det mulighet for å gå videre til Litteraturhuset.

 

.

 

Fagmøte: Rekkefølgebestemmelser

Kirsti Ødegård Teigen vil presentere sin masteroppgave: «Rekkefølgebestemmelser i private byggeprosjekter. Hvorfor bidrar rekkefølgebestemmelser til uforutsigbare byggeprosjekter, og hvordan kan forutsigbarheten økes ut fra eiendomsutviklers behov?»

Fagmøte 29.09. kl.16- 18.00 i Bull & Co Advokatfirma AS sine lokaler, Observatoriegt. 1B.

Presentasjonen:

rekkefolgebestemmelser-i-private-byggeprosjekter