Vestlia 2022

Vestliakomitéen får mange spørsmål om når det utsatte seminaret for 2020 vil gå, og ønsker å avholde seminaret så raskt som det er mulig. Det er holdt av to mulige tider, begge i 2022:

–         26-28 januar 2022 som er onsdag-fredag

–         27-29 april 2022, også onsdag-fredag.

Vestliakomitéen håper å kunne ha fått så vidt mye klare signaler fra myndighetene i løpet av september i år at komiteen kan konkludere i begynnelsen av oktober om hvorvidt vi går for januaralternativet. Det må sjekkes også med foredragsholderne, for programmet skal i utgangspunktet være det samme som det ble invitert til i 2020, med noen nødvendige tilpasninger.

Ved utsettelsen av seminaret 2020 ble det tilbudt at alle påmeldte kunne beholde sin plass i køen. Det var da 216 påmeldte, og hotellet har kun mottatt 2 avmeldinger. Vi ønsker å unngå å runde 200 deltakere. Inntil det er mottatt 14 nye avmeldinger, vil det ikke bli åpnet for ny påmelding, men det er fortsatt mulig å bytte navn kostnadsfritt for påmeldte. Prisen blir som annonsert i 2020, bare inflasjonsjustert. 

Vi kommer trolig til å kreve at kun fullvaksinerte deltar. Hvis definisjonen på fullvaksinert endrer seg, vil vi så langt det er lovlig, holde på den definisjonen som gjaldt ved påmeldingen. Vi ønsker så vidt mulig unngå å komme i den situasjon at de som står i vaksinekø for en evt tredje dose, ikke får delta.

Hvis Vestliakomitéen konkluderer med å gå for januaralternativet, vil det i oktober bli sendt ut fra hotellet en frist for de påmeldte til aktivt å bekrefte sin bestilling, og at de er eller vil være fullvaksinert på tiden for konferansen. Hvis bekreftelsen ikke kommer i tide, faller plassen i det fri og kan åpne for nye påmeldinger. Hvis beslutningen er å gå for april, vil fristen for å bekrefte osv bli forskjøvet til over årsskiftet.

Årets Vestliaseminar utsettes

Seminaret utsettes inntil videre. De som er påmeldt vil beholde sine plasser, eller kan kostnadsfritt melde seg av. Vi legger ut påmeldingslenken på ny om det blir ledige plasser.

Forum for plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til det 16. seminaret på Vestlia på Geilo. Møt Sivilombudsmann Hanne Harlem, dosent Fredrik Holth, professorene Ingunn Elise Myklebust og Jens Edvin Skoghøy og andre interessante foredragsholdere.

Fagmøte 31. oktober kl 16-18

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 31. oktober kl. 16-18 i lokalene til Plan- og bygningsetaten i Oslo. Adressen er Vahls gate 1: https://www.google.com/maps?q=Vahls+gate+1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjUjOzNj8LlAhVCpYsKHelCCVAQ_AUIESgB

Tema for møtet er «hvordan få til (enda) mer elegant saksbehandling og rådgivning innen plan- og bygningsrett. Unngå feilene, finn svarene og de smarte løsningene», ved Marianne Reusch. 

Utsatt: Fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett 13. juni

Dom er enda ikke avsagt. Vi kommer derfor tilbake til nytt tidspunkt for fagmøtet senere.

______________________________________________________________________________

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett, 13. juni kl 16-18 i lokalene til advokatfirmaet SANDS. Adressen er Cort Adelers gate 33

Tema for møtet er urbant jordskifte. Advokat Ola Nygard forteller om sak han har ført i Høyesterett, SAK 18-169674, anke over jordskifteavgjørelse. Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS mot Tønsberg kommune.

Velkommen til fagmøte i Forum for plan- og bygningsrett torsdag 6. september!

Forumet ønsker velkommen til fagmøte torsdag 6. september kl. 16-18!

Møtet innledes med et kort foredrag om Regjeringens forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven, ved Cecilie Ingjerd Karlson fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Deretter holder juristene Therese Brøndum og Julia Lykke Gyberg fra Plan- og bygningsetaten i Oslo foredrag om oppfølging av ulovligheter i Oslo kommune, med hovedvekt på praktiske eksempler.

Fagmøtet holdes i Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler i Wergelandsveien 7.

Vel møtt!

Fagmøte 25. januar 2018 kl. 16-18

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler (Wergelands gate 7, Oslo)

Tema: Urbant jordskifte – fordeling av planskapt netto verdiøkning

Kompliserte og sammensatte eiendomsforhold er ofte en utfordring for å kunne utnytte arealene i byer og tettsteder på en bedre måte. Virkemidlene i plan- og bygningsloven har klare begrensninger i muligheten til å håndtere forhold mellom grunneiere og rettighetshavere. Gjennom reglene om urbant jordskifte er det offentlige imidlertid gitt muligheten til å legge til rette for sak om fordeling av planskapt netto verdiøkning etter jordskifteloven § 3-30.

Advokat Marion E. Nordenhaug fra Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS og Eivind H. Ramsjord fra Ramsjord AS vil under denne forumsamlingen ta for seg de nye reglene i plan- og bygningsloven og jordskifteloven om fordeling av planskapt netto verdiøkning.

Fagmøtet gir etterutdanningstimer for advokater.

Vi orienterer samtidig om at det blir årsmøte og nytt fagmøte den 22. mars 2018. Hold av datoen!

Mer info kommer!

 

 

Nytt fagmøte torsdag 23. november på Håndverkeren.

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett innkaller til medlemsmøte med foredrag torsdag 23. november 2017 fra kl. 16:00 i Håndverkeren Konferansesenter i Rosenkrantzgt. 7. Fagmøte arrangeres i samarbeid med Forum for plan og bygningsrett.

Program

«Bori 2», HR-2017-1834-A

Professor dr. juris Lasse Simonsen deler sine betraktninger. Les dommen her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/sak-2017-193-anonymisert.pdf

Eiendomsretten vs. Entrepriseretten

Advokatene Rolf Markussen og Dag Henden Torsteinsen fra Grette vil redegjøre for og vurdere forholdet mellom NS 8407 og standard leietakerkontrakter for næringsbygg (meglerstandarden). Foredraget vil blant annet ta for seg forskjeller og likheter i disse standardene relatert til  scope, endringsreglene, forsinkelsesreglene, overtakelse- og mangelsreglene m.m.

Dette møtet samkjøres med medlemsmøtet i Forum for plan- og bygningsrett, så det er lov å håpe på gode innspill fra salen.Arrangementet er som vanlig gratis og det er ingen påmelding til foredragene.

Deltakerlisten fra møtet vil i etterkant bli oversendt til Advokatforeningen for registrering av etterutdanning.

Fagmøte 26.10, kl. 1600-1800

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler (Wergelands gate 7, Oslo)

 Tema: Utvalgte problemstillinger knyttet til refusjon, jf. pbl. kap. 18

Foredrag om refusjon 26.10.2017

Foredragsholdere         

  • Frode Jørgensen, advokat – Sandvika advokatkontor
  • Bjørn Stokvold, kommuneadvokat – Nittedal kommune
  • Anne Borgedahl, juridisk rådgiver – Nittedal kommune
  • Elisabeth Fredheim Faanes, seniorrådgiver – Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 Etter fagmøtet er det mulighet for å gå videre til Litteraturhuset.

 Vel møtt!