Nytt fagmøte torsdag 23. november på Håndverkeren.

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett innkaller til medlemsmøte med foredrag torsdag 23. november 2017 fra kl. 16:00 i Håndverkeren Konferansesenter i Rosenkrantzgt. 7. Fagmøte arrangeres i samarbeid med Forum for plan og bygningsrett.

Program

«Bori 2», HR-2017-1834-A

Professor dr. juris Lasse Simonsen deler sine betraktninger. Les dommen her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/sak-2017-193-anonymisert.pdf

Eiendomsretten vs. Entrepriseretten

Advokatene Rolf Markussen og Dag Henden Torsteinsen fra Grette vil redegjøre for og vurdere forholdet mellom NS 8407 og standard leietakerkontrakter for næringsbygg (meglerstandarden). Foredraget vil blant annet ta for seg forskjeller og likheter i disse standardene relatert til  scope, endringsreglene, forsinkelsesreglene, overtakelse- og mangelsreglene m.m.

Dette møtet samkjøres med medlemsmøtet i Forum for plan- og bygningsrett, så det er lov å håpe på gode innspill fra salen.Arrangementet er som vanlig gratis og det er ingen påmelding til foredragene.

Deltakerlisten fra møtet vil i etterkant bli oversendt til Advokatforeningen for registrering av etterutdanning.

Fagmøte 26.10, kl. 1600-1800

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler (Wergelands gate 7, Oslo)

 Tema: Utvalgte problemstillinger knyttet til refusjon, jf. pbl. kap. 18

Foredrag om refusjon 26.10.2017

Foredragsholdere         

  • Frode Jørgensen, advokat – Sandvika advokatkontor
  • Bjørn Stokvold, kommuneadvokat – Nittedal kommune
  • Anne Borgedahl, juridisk rådgiver – Nittedal kommune
  • Elisabeth Fredheim Faanes, seniorrådgiver – Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 Etter fagmøtet er det mulighet for å gå videre til Litteraturhuset.

 Vel møtt!

 

Fagmøte 28 sept. 2017 kl. 16-18

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler, Wergelandsveien 7

TEK 17 – Hva er nytt? Bakgrunn for regelverksarbeidet og prosessen med TEK 17
Vidar Stenstad, prosjektleder for TEK17,DIBK

Presentasjon TEK17 Stenstad

Hvordan ivaretar TEK17 kravet til estetikk og hva er den subjektive vurderingens plass i dette?»
Ketil Kiran, arkitekt MNAL Archus arkitekter AS

For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.