Fagmøter

Presentasjon fra fagmøte 23. januar 2020

Presentasjoner fra fagmøte 08.06.2017

Endringer i jernbaneloven – Nilsen

Tinglysete avtaler – Greipsland Hagen

Presentasjoner fra fagmøter 24.11.16 og 23.3.17.

Om fritak FFPB 23. mars 17 endring av rettsgrunnlag.pptx

endring av rettsgrunnlag.pptx

rekkefolgebestemmelser-i-private-byggeprosjekter