Om oss

Forumets formål er å bidra til å formidle og innhente kunnskap innen plan- og bygningsrett ved å avholde konferanser med foredrag, diskusjon og utveksling av meninger samt erfaringer innen dette rettsområdet.

Forumet er ment å skulle være et faglig godt og hyggelig møtested for alle personer som til daglig arbeider med plan- og bygningsrettslige spørsmål, det være seg fra offentlig og fra privat sektor.

Forumet ønsker også å delta i internasjonalt samarbeide innen dette fagområdet.

Forumet vil ikke minst være viktig som en arena for erfaringsutveksling som kan komme til stor nytte i de sentrale myndigheters utvikling av regelverket.

Kontakt:

Elisabeth Faanes, 995 49 615
pblforum@gmail.com