Fagmøte 28 sept. 2017 kl. 16-18

Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler, Wergelandsveien 7

TEK 17 – Hva er nytt? Bakgrunn for regelverksarbeidet og prosessen med TEK 17
Vidar Stenstad, prosjektleder for TEK17,DIBK

Presentasjon TEK17 Stenstad

Hvordan ivaretar TEK17 kravet til estetikk og hva er den subjektive vurderingens plass i dette?»
Ketil Kiran, arkitekt MNAL Archus arkitekter AS

For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 

Fagmøte – 8. Juni 2017

Tid: 8 Juni 1600-1800
Sted: Advokatfirmaet Hammervoll Pinds lokaler – Wergelandsveien 7.

Agenda

Tinglyste avtaler som reguleringsverktøy i en byutviklingssammenheng v/Erik Greipsland og Eva Hagen

Små endringer i jernbaneloven- store konsekvenser for byutviklingen?  v/Jannike Nilsen og Bård Berge

 

For de som har behov for etterutdanningstimer opplyses at fagmøte gir grunnlag for å få tilsvarende timer søkt godkjent som obligatorisk etterutdanning. Det vil på møtet bli sirkulert rundt et felles søknadskjema der egen deltakelse påføres, styret vil i etterkant påse at skjemaet sendes inn til Advokatforeningen.

 

Etter fagmøtet er det mulighet for å gå videre til Litteraturhuset.

 

.

 

Fagmøte: Rekkefølgebestemmelser

Kirsti Ødegård Teigen vil presentere sin masteroppgave: «Rekkefølgebestemmelser i private byggeprosjekter. Hvorfor bidrar rekkefølgebestemmelser til uforutsigbare byggeprosjekter, og hvordan kan forutsigbarheten økes ut fra eiendomsutviklers behov?»

Fagmøte 29.09. kl.16- 18.00 i Bull & Co Advokatfirma AS sine lokaler, Observatoriegt. 1B.

Presentasjonen:

rekkefolgebestemmelser-i-private-byggeprosjekter