Vestliakonferansen

Lenke til presentasjoner fra Vestliakonferansen, 29-31 mars 2017

Endringer Pbl – Holth (pdf)

Forvaltningsrett – Haaskjold (pdf)

Nytt fra Ombudsmannen – Kloster (pdf)

Utbyggingsavtaler – Holth (pdf)

Rekkefølgekrav-Harlem (pdf)

Utbyggingsavtaler – Sogn (pdf)

Arrangementskomiteen :
Ingeborg Sæveraas, Advokatfirma Lønnum DA
Arve Lønnum, Advokatfirma Lønnum DA

Programkomiteen:
Professor Ørnulf Rasmussen: UiB,
Lisa Vogt-Lorentzen: Lagdommer, Borgarting lagmannsrett,
og Arrangementskomitéen